บางทีนะ คนเรา ก็ย่อมที่จะหา ความสบายใส่ตัว แม้มันจะดูเห็นแก่ตัวก็ตาม เพราะบางที เราก็ต้องการมอง มองไปตรงที่ ที่เรามองแล้วมีความสุข 

Comment

Comment:

Tweet