ไม่น่าเชื่อนะ จากคนที่เราไม่เคยแม้ที่จะมอง หรือคิดถึงเลย แต่กลับ มามีส่วนหนึ่งในหัวใจของเราได้ 

Comment

Comment:

Tweet