โรคที่มากับคอมพิวเตอร์

posted on 19 Dec 2009 15:56 by darakaparkay

       

 

 วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2552 เวลา 0:00 น

 
 โรคที่มากับคอมพิวเตอร์ ในที่นี้ไม่ใช่ “ไวรัสคอมพิวเตอร์” หรือ  “โปรแกรมตัวหนอน” ที่บ่อนทำลายข้อมูลในคอมพิวเตอร์ แต่หมายถึงความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  

    
ด้วยในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เข้ามาม%

Comment

Comment:

Tweet