เทคโนโลยีไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

 1. หลักการทางไฟฟ้า
 2. ประโยชน์และโทษของไฟฟ้า
 3. เทคโนโลยีไฟฟ้า

-          อินเตอร์เน็ต

-          โทรศัพท์เคลื่อนที่

หลักการทางไฟฟ้า

ทฤษฎีอิเล็กตรอน จุดเริ่มต้นของไฟฟ้า เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ต้องมีตัวแปลง

 1. อิเล็กตรอน- สิ่งที่เล็กที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์พิสูนจ์ได้ เช่น ประจุไฟฟ้า (-)
 2. โปรตอน- แสดงประจุ(+)
 3. นิวตรอน- เป็นกลางทางไฟฟ้า

โมเลกุล- การที่อะตอมมารวมกันมากกว่า 1 อะตอม

ถ้าทั้งหมดมารวมกันจะเกิดเป็นอะตอมมีทั้งประจุบวกและนิวตรอน

สสาร ต้องการที่อยู่ มีขนาด น้ำหนัก เช่น มนุษย์

 • ประจุไฟฟ้า อะตอม โมเลกุล สสาร
 • ทุกคนเป็นแหล่งประจุ ทำไมจึงไม่เป็นแหล่งกำเนิดเอง ? เพราะในสภาวะปกติ อะตอมมีความเป็นกลางทางไฟฟ้า
  • อะตอมไม่แสดงอำนาจทางไฟฟ้า
  • ไฟฟ้าสถิต

แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กำเนิดได้ 2 วิธี

 1. สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
 2. ปฏิกิริยาทางเคมี เช่นแบตเตอรี่

ประโยชน์และโทษของไฟฟ้า

+ ประโยชน์ เช่น ไฟฟ้า รถไฟฟ้า หลักการทำงานมีมอเตอร์โดยไฟฟ้าทำให้มอเตอร์หมุน รถจึงวิ่ง ไม่มีห้องเครื่อง ไม่มีควัน

+ โทษ มีมากมาย เช่น การที่ไฟฟ้ารั่วทำให้เกิดการชอตคนตาย

มือถือกับฟ้าผ่า มือถือเป็นไฟฟ้าแรงดันต่ำ ถ้าประจุไฟฟ้าไม่สมดุลกัน จะเกิดฟ้าผ่า

ในรถยนต์ส่วนตัวส่วนมากไม่เกิดฟ้าผ่า แต่รถโดยสารมักเกิดฟ้าผ่า

ฟ้าผ่า 1 ครั้ง= 200,000โวลต์  = ตัวขาดเป็นจุล(ละเอียดเลยค่ะท่าน) แต่ไฟบ้านแค่ 220 โวลต์ (กูก้อจะตายแล้วว)

Comment

Comment:

Tweet