ความสำคัญของการประดิษฐ์จักรยาน

 

จักรยาน เป็นพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนไปโดยกำลังของกล้ามเนื้อมนุษย์ รถจักรยานนอกจากจะต้องเบา ก็จะต้องมีความฝืดที่เกิดขึ้นระหว่าง ล้อกับพื้นดินน้อยที่สุด และอาจจะเพิ่มความเร็วให้มากขึ้นได้พอสมควรและจักรยานก็เป็นเครื่องทุนแรงรุ่นแรกๆ ที่ผ่อนแรงของการเดินของมนุษย์ ช่วยรน ระยะเวลาได้ไวขึ้นมากกว่าการเดิน และในสมัยปันจุบันการใช้ที่มีการรณรงค์เรื่องการใช้พลังงานให้น้อยลง และจักรยานก็เป็นเครื่องทุนแรงที่ไร้มลพิษอย่างแท้จริง

 

ประวัติ ความเป็นมา จักรยาน

                รถจักรยาน เป็นพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนไปโดยกำลังของกล้ามเนื้อมนุษย์ รถจักรยานนอกจากจะต้องเบา ก็จะต้องมีความฝืดที่เกิดขึ้นระหว่าง ล้อกับพื้นดินน้อยที่สุด และอาจจะเพิ่มความเร็วให้มากขึ้นได้พอสมควร

เรื่องราวของ จักรยานคันแรกของโลก มีการบันทึกไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2377 โดย เคิร์คแพทริค แม็คมิลัน (Kirkpatrick Mcmillan) แห่งสกอตแลนด์ ได้สร้างจักรยานคันแรกของโลกโดยดัดแปลงแบบมาจากภาพซึ่ง ยีน ธีสัน (Jeen Theson) เขียนไว้บนผนังปูน หลักฐานนี้ได้พบในอียิปต์และในปอมเปวี ขณะเดียวกันบันทึกอีกฉบับกล่าวไว้ว่า จักรยานคันแรกของโลกคิดค้นขึ้นราวต้นศตวรรษที่ 19 โดย บารอน วอง แดร (Baron Von Deais) แห่งแคว้นไรน์ ประเทศฝรั่งเศส เพื่อใช้เวลาออกตรวจราชการในกิจการด้านป่าไม้
                ก่อนคริสต์ศักราช 2300 ปี ชาวจีนได้ประดิษฐ์ยานพาหนะทางบกที่มีลักษณะคล้ายรถจักรยานขึ้น และต่อมาชาวอียิปต์ และอินเดียก็ได้ประดิษฐ์ขึ้นเช่นเดียว กันแต่ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะรูปร่าง
               
ในปี ค.ศ. 1790 ชาวฝรั่งเศสชื่อ Count Mede de Sivrac ได้ประดิษฐ์ยานพาหนะคล้ายรถจักรยาน ประกอบด้วยล้อ 2 ล้อ เชื่อมกันด้วยไม้ ทำเป็นรูป คล้ายหลังม้า หรือหลังสัตว์ต่างๆ และเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยการไสด้วยเท้า ใช้ชื่อยานพาหนะนี้ว่า Celerifere หรือ Velocifere มาจากภาษาลาติน Cefer แปลว่า เร็ว และ Fere แปลว่า บรรทุก
               
ต่อมาในระหว่างปี ค.ศ. 1816 - 1818 Baron Karl Friedrich von drais de Sauerbrun ชาวเยอรมันได้ปรับปรุง Celerifere ด้วยการเพิ่มอุปกรณ์ สำหรับบังคับทิศทาง และมีที่นั่งที่มีสปริง และถือว่าเป็นรถจักรยานคันแรก ของโลก
               
ในฝรั่งเศส ได้นำมาใช้ และให้ชื่อว่า Draiseinne เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้ ประดิษฐ์ขึ้น ศาสตราจารย์ David Gordon Wilson แห่ง MIT ได้กล่าวว่า von Drais เป็นผู้ประดิษฐ์จักรยานคันแรกของโลกสำหรับในอังกฤษ ไม่เห็นด้วยกับชื่อที่ฝรั่งเศสได้ตั้งขึ้น และตั้งชื่อใหม่ว่า "Hobby horse หรือ Danny horse" ในปี ค.ศ. 1820 von Drais ได้ทำสถิติขึ้นเป็นครั้งแรกในประวิติศาสตร์ของรถจักรยาน โดยขี่ระหว่างเมือง Beaume กับเมือง Dijon ด้วยความเร็ว ชั่วโมงละ